ترجمه رسمی اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور

ترجمه رسمی مدارک تنظیمی در خارج از کشور :

 مدارک صادره در خارج از کشور علاوه بر تأیید کنسولی ایران یا سفارت متبوع شخص پس از تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه گواهی های صادره خطاب به سفارت خانه ها و نمایندگی های کشورهای خارجی :

گواهی های صادره از طرف سازمان های دولتی یا غیر دولتی خطاب به سفارتخانه ها و نمایندگی های کشورهای خارجی قابل ترجمه و تأیید نمی باشد. صرفاً گواهی های فاقد عنوان قابل ترجمه و تأیید است.


ترجمه رسمی گواهی های حقوقی برای افراد ایرانی : 

گواهی های حقوقی صادره از شرکت های ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابل ترجمه رسمی و تأیید نمی باشد.


نکات مهم در مورد انتخاب دارالترجمه

 1.مطابق مقررات مورد عمل، مترجم رسمی فقط می تواند یک دارالترجمه دایر کند، بنابراین چنانچه توسط مترجم رسمی بیش از یک دارلترجمه تأسیس شود از ادامه کار وی جلوگیری بعمل می آید.


 2.قید علامت قوه قضائیه، نام و نام خانوادگی مترجم مسئول و شماره پروانه وی در تابلوهای دارالترجمه ها الزامی است.


 3.مهر و امضاء معرفی شده مترجم به اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه منحصراً برای استفاده در سربرگ های رسمی قوه قضائیه است، لذا استفاده از آن ذیل اوراق ترجمه شده غیر رسمی خلاف مقررات بوده و از چنین اقدامی باید جداً اجتناب کرد.

طراحی سایت و سئو سایت : آوینا پرداز

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ بوده و متعلق به شرکت نیلگام می باشد .