ترجمه رسمی گواهی کار و حساب بانکی و متفرقه و پروانه

ترجمه رسمی گواهی کار

برای دریافت ویزای سایر کشورها، ارائه مدارک شغلی فرد متقاضی یکی از الزامات میباشد و گواهی اشتغال به کار کمک بسیاری به اثبات تمکن مالی و قانع کردن مامور مهاجرت برای برگشت وی در پایان سفر میکند. گواهی کار از شرکت یا سازمان مربوطه نشان دهنده و تصدیق کننده حضور و سمت فرد در آن شرکت و سازمان میباشد. گواهی اشتغال به کار جزء مدارکیست که حتما باید ترجمه آن در موسسه ترجمه رسمی و توسط مترجم رسمی انجام شود.


نکات مهمی در مراحل ترجمه رسمی گواهی کار وجود دارند که در زیر قید شده اند :

1- یک گواهی کار باید شامل مواردی از جمله تاریخ صدور، مشخصات شخصی (شماره شناسنامه، کد ملی، سال تولد و نام پدر)، سمت و شرح وظایف، میزان حقوق دریافتی، تاریخ مرخصی، امضای مدیر عامل، مهر شرکت و اطلاعات شرکت (تلفن، وب سایت، ایمیل و آدرس) باشد.

2- ترجمه گواهی کار تنها در صورتی امکان پذیر است که این گواهی بر روی سربرگ شرکت مربوطه به همراه مهر و امضای مدیرعامل باشد.

3- در صورتی که در گواهی کار صادر شده لوگو یا نشان شرکت وجود داشته باشد، باید به همراه عنوان شرکت ترجمه شود.


شرایط دریافت تاییدیه دادگستری و وزارت خارجه برای گواهی کار

علاوه بر ترجمه رسمی گواهی کار، از طرف سفارت یا سازمان مربوطه گاهی نیاز به دریافت تاییدیه از دادگستری و وزارت خارجه نیز برای گواهی اشتغال به کار میباشد، در اینصورت پیش نیازهای بیشتری باید رعایت شود. وجود این مدارک برای جلوگیری از ترجمه و تایید گواهی کار جعلی میباشد و در صورت عدم وجود آنها روند اخذ تاییدات انجام نخواهد شد.

1- برای دریافت تاییدیه دادگستری، باید روزنامه رسمی یا جواز کسب شرکت مربوطه با داشتن مهر، همراه با ترجمه رسمی گواهی کار به دادگستری ارسال شود تا هویت شرکت اثبات گردد.

2- وجود دفترچه بیمه فرد با وجود نام شرکت در آن نیز برای اثبات اشتغال به کار فرد در آن مجموعه لازم است.

3- در صورتی که در گواهی اشتغال به کار از عناوینی مثل دکتر و مهندس یا میزان تحصیلات استفاده شده، باید مدارک تحصیلی برای اثبات صحت این ادعا همراه ترجمه رسمی گواهی باشد.

i) مدارک تحصیلی مورد ارائه باید تاییدیه وزارت علوم و بهداشت یا دانشگاه آزاد را داشته باشند.

ii) اصل دانشنامه باید به ترجمه رسمی گواهی کار پیوست شود.

4- درصورتی که سازمان مربوطه دولتی باشد، حکم کارگزینی به همراه مهر و امضای سازمان صادر کننده لازم است.

5- گواهی های اشتغال به کار که از بیمارستان ها، درمانگاهها و مطب پزشکان صادر میشوند باید ابتدا به تایید سازمان نظام پزشکی برسند.

6-  گواهی هایی که توسط موسسات زیر نظر سازمان بهزیستی (مانند مهدکودک ها یا مراکز نگهداری سالمند) صادر میشود، پیش از اقدام به ترجمه باید به تایید سازمان بهزیستی برسند.

7- گواهی کار مشاغل آزاد یا واحدهای صنفی درصورتی قابل ترجمه و تایید میباشند که جواز کسب ارائه کنند و تاییدیه اتحادیه های صنفی مربوطه را داشته باشند.


ترجمه رسمی گواهی بانکی

با توجه به شرایط فرد متقاضی ویزا ، ممکن است برای اثبات تمکن مالی به ترجمه رسمی گواهی بانکی و پرینت حساب وی نیاز شود. در بیشتر موارد بانک میتواند گواهی را به زبان انگلیسی صادر کند که در اینصورت نیازی به ترجمه رسمی آن نیست و همین گواهی مورد قبول سفارت میباشد. البته صورت حساب بانکی درصورتی ارزش ترجمه را دارد که دارای مهر شعبه بانک صادر کننده باشد و برای تایید ترجمه توسط دادگستری باید اداره امور بین الملل بانک آن را مهر کند. یکی از مدارک بانکی که قابلیت ترجمه رسمی را ندارد ، چک میباشد؛ البته چک برگشتی با مهر و امضای بانک قابلیت ترجمه رسمی را دارد.

گواهی های بانکی که بیش از 10میلیون تومان مانده داشته و توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی صادر میشوند درصورتی که در سربرگ مخصوص بانک درج شوند با مهر و امضای معرفی شده بانک همراه باشند قابلیت ترجمه رسمی و اخذ تاییدات را دارند. هزینه ترجمه رسمی و تاییدات گواهی های بانکی طبق تعرفه ترجمه رسمی ارائه شده توسط قوه قضاییه دریافت میشود.

طراحی سایت و سئو سایت : آوینا پرداز

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ بوده و متعلق به شرکت نیلگام می باشد .