ترجمه رسمی اسناد و مدارک شرکت

هر فرد یا شرکتی برای برقرای ارتباط های تجاری و کاری با کشورهای خارجی احتیاج به ترجمه رسمی اسناد و مدارک شرکتی علاوه بر مدارک شناسایی احتیاج دارد. این ارتباطات تجاری شامل ثبت شرکت یا همکاری با شرکت های خارج از کشور و در برخی موارد شرکت در همایش ها و سمینارها میباشند. از آنجا که اسناد و مدارک شرکت ها سندهای حقوقی و قانونی محسوب میشوند لذا ترجمه آزاد آنها ارزشی نداشته و حتما باید توسط یک مترجم رسمی و بر روی سربرگ قوه قضاییه انجام شود. ترجمه رسمی اسناد شرکتی تنها در صورت وجود اصل سند قابلیت ترجمه رسمی را دارد؛ همچنین این نکته را در نظر داشته باشید برای ترجمه یا تایید برخی از اسناد، مدارک پشتیبانی مورد نیاز هستند؛ در این خصوص با مسئول ترجمه هماهنگ کنید.


کدام اسناد و مدارک شرکتی قابل ترجمه رسمی و تایید میباشند؟

•         اساسنامه و اظهارنامه

•         روزنامه رسمی

•         گواهی های مالیاتی و ترازنامه

•         اوراق مشارکت سهام و اسناد صادرات و واردات

•         لیست و گواهی بیمه

•         قراردادهای شرکت های خصوصی و دولتی

•         کارت اقتصادی و کارت بازرگانی


تاییدیه اسناد و مدارک شرکت ها

پس  از انجام ترجمه رسمی اسناد و مدارک شرکت ها ، باید آنها را به تایید دادگستری و وزارت امور خارجه نیز رساند، زیرا در خصوص مدارک حقوقی علاوه بر بررسی ترجمه باید صحت آنها نیز بررسی شود. تایید ترجمه رسمی اسناد شرکتی توسط دادگستری و وزارت خارجه تحت دستورالعمل اجرایی چگونگی تایید اسناد و مدارک که توسط قوه قضاییه ارائه شده انجام میشود. برای دریافت این تاییدات علاوه بر زمان ترجمه زمان اضافی (حدود 4-5 روز) در نظر بگیرید.


1- اساسنامه، کپی برابر اصل آن و اظهارنامه های شرکت ها تنها در صورتی قابلیت ترجمه و تایید را دارد که مهر سازمان ثبت شرکت ها (مهر برجسته استامپی) روی تمام صفحات آن درج شده باشد.


2- روزنامه های رسمی شرکت ها بر روی کاغذهای A3 چاپ شده و بدون مهر هستند و بدون مدرک پشتیبان قابلیت ترجمه رسمی و اخذ تاییدیه را دارند؛ البته در صورتی که بخواهید کپی روزنامه رسمی را تایید کنید باید توسط سازمان روزنامه رسمی با اصل خود برابر شود.


3- ترجمه و تایید گواهی های مالیاتی شرکت با مهر و امضای ممیز مالیاتی امکان پذیر است، اما برای ترجمه رسمی ترازنامه مالیاتی شرکت های دولتی و غیر دولتی موظف به ارائه مدارک پشتیبان هستند؛ شرکت های دولتی باید از سازمان حسابرسی تاییدیه دریافت کنند و شرکت های غیردولتی روزنامه رسمی موسسه حسابرس یا نامه ای از سازمان حسابرسی برای حسابدار دارای کارت را ارائه کنند.


4- اوراق سهام باید همراه نام سهامدار، نقل و انتقالات سهام و مهر و امضای مجاز با ارائه روزنامه رسمی به عنوان مدرک پشتیبان و اوراق سهام بورس بامهر و امضای سازمان بورس باشند تا قابلیت ترجمه و تایید را داشته باشند. همچنین اسناد مربوط به صادرات و واردات با مهر سازمان صادر کننده (برای شرکت های خصوصی مهر اتاق بازرگانی) قابل ترجمه و تایید میباشد.


5- ترجمه و تایید لیست بیمه شرکت ها در صورتی که مهر یکی از شعب تامین اجتماعی را داشته باشد، امکان پذیر است، اما برگه پرداخت حق بیمه نیز به عنوان مدرک پشتیبان باید وجود داشته باشد. ترجمه گواهی های صادره از شرکت های بیمه مانند گواهی عدم پرداخت خسارت، برای افرادی که قصد خرید خودرو در کشورهای دیگر را دارند مورد نیاز میباشد و این ترجمه با مهر و امضای دفاتر نمایندگی یا شعبه مرکزی انجام میگیرد.


6- بیشترین نوع ترجمه رسمی اسناد و مدارک شرکت ها، ترجمه رسمی قردادها میباشند، زیرا هر شرکتی برای انجام کار خود نیاز به عقد قرارداد دارد. برای ترجمه رسمی قراردادهای خارجی باید مهر هر دوطرف در قرارداد وجود داشته باشد، اما برای تایید قرارداد علاوه بر وجود مهر هر دو طرف، باید روزنامه رسمی دو شرکت نیز ارائه شود.


7- برای ترجمه و تایید کارت اقتصادی تنها وجود مهر وزارت اقتصاد و دارایی کفایت میکند، اما برای تایید کارت بازرگانی باید اصل دفترچه بازرگانی نیز وجود داشته باشد.

طراحی سایت و سئو سایت : آوینا پرداز

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ بوده و متعلق به شرکت نیلگام می باشد .