ثبت درخواست ترجمه

در بخش خدمات ملاحظه نمودید که بخشی از فعالیت مجموعه ما برای تسهیل کارهای حقوقی شما ترجمه مدارکی چون اصل شناسنامه، سند ازدواج و یا طلاق، مشخصات فرزندان و اطلاعاتی از این قبیل است. شما می توانید اسناد مورد نظر خود برای ترجمه را در کادر پایین صفحه انتخاب کنید و پس از سنجش میزان هزینه ها منتظر تماس مجموعه ما و خدمات جانبی مورد نیاز همچون ارسال اسناد ترجمه شده شما جهت دریافت مهر دادگستری و زمان نهایی آن باشید .

ثبت سفارش

زمان مقرر جهت تحویل مدارک ترجمه شده

زمان تحویل ترجمه حداکثر سه روز کاری است و در صورت نیاز به تاییدات دادگستری و امور خارجه دو روز به زمان مذکور اضافه خواهد شد.

هزینه نسخه اضافه

هزینه نسخه اضافه در زمان مراجعه اول و همزمان با آن 25% مبلغ ترجمه است. در مراجعات بعدی و تا 6 ماه 50% مبلغ ترجمه و بعد از آن 75% مبلغ ترجمه است.

در ازای هر یک از خدمات ذکر شده به هزینه های موجود در کادر زیر هزینه های مذکور افزوده می شود:

برای هر مورد ثبت وقایع ازدواج و طلاق یا فوت همسر، هر فرزند، توضیحات و یا وفات صاحب شناسنامه 50.000 ریال به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده می شود.

در ازای هر یک از خدمات ذکر شده به هزینه های موجود در کادر زیر هزینه های مذکور افزوده می شود:

هزینه های دفتری (کپی، پلمپ و ... ) مبلغ 150.000 ریال
ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوی مهر و امضاء یا روادید مبلغ 100.000 ریال
ترجمه هر انتقال در سند ملک مبلغ 100.000 ریال
هزینه تصدیق هر صفحه کپی پیوست ترجمه با مهر و امضای مترجم رسمی 10.000 ریال است.
منظور از هر صفحه، صفحات A4 تا 20 سطر است.

شناسنامه | 25000 تومان
تعداد توضیحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
کارت ملی | 20000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
گواهی تجرد | 30000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
اصل یا رونوشت سند ازدواج | 75000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
دفترچه بیمه | 30000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
اصل یا رونوشت سند طلاق | 105000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
گواهی عدم سوء پیشینه | 20000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
کارت پایان خدمت | 30000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
گواهینامه رانندگی | 30000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
گواهی ولادت | 30000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
پاسپورت | 35000 تومان
تعداد مهر در پاسپورت
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
کارت بازرگانی هوشمند | 30000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن | 30000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
گواهی فوت | 30000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
کارت معافیت | 30000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
برگه مرخصی | 30000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
کارت نظام پزشکی | 30000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
کارت نظام مهندسی | 30000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
تقدیرنامه و لوح سپاس + کوچک | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
تقدیرنامه بزرگ | 60000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
کارت شناسایی | 20000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
برگ آزمایش پزشکی کوچک | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
جواز دفن | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
کارت واکسیناسیون بیشتر از سه نوع واکسن | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی | 60000 تومان
تعداد صفحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
برگ آزمایش پزشکی بزرگ | 75000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
وکالت نامه (نیم برگ) | 75000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
مبایعنامه با کدرهگیری | 60000 تومان
تعداد صفحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
اجاره نامه با کد رهگیری | 60000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
سند مالکیت دفترچه ای | 75000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
اقرار نامه یا تعهدنامه | 75000 تومان
تعداد صفحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
استشهادیه | 75000 تومان
تعداد صفحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
ارزیابی املاک | 75000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
استعلام ثبت اسناد | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
سند وسائط نقلیه سبک | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
انواع قرارداد | 105000 تومان
تعداد صفحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
دادنامه و رای دادگاه | 105000 تومان
تعداد صفحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
هر نوع گواهی | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
اجاره نامه ومبایعنامه وبنچاق وقولنامه رسمی +برگ بزرگ | 120000 تومان
تعداد صفحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
رضایتنامه و صلح نامه | 60000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
سند مالکیت تک برگی | 105000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
گواهی حصر وراثت | 60000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
برگ بازجویی وبرگ بازپرسی | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
حکم کارگزینی | 60000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
حکم اعضاء هیئت علمی | 60000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
برگ سبز گمرکی یک رو | 75000 تومان
تعداد صفحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
وکالت نامه بزرگ هر صفحه | 105000 تومان
تعداد صفحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
دفترچه وکالت | 65000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
ابلاغیه و اخطار قضایی | 30000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
سند تلفن همراه | 30000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
گزارش ورود و خروج از کشور | 30000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
گواهی عدم خسارت خودرو نیم برگ | 30000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
برگه جلب یا احضاریه | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
ریز مکالمات تلفن | 65000 تومان
تعداد صفحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
گواهی عدم خسارت خودرو تمام برگ | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث | 60000 تومان
تعداد صفحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
پرونده حقوقی | 105000 تومان
تعداد صفحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
سند وسائط نقلیه سنگین | 75000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
قیم نامه | 75000 تومان
تعداد صفحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
گواهی های فنی و حرفه ای یک رو | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
گواهی پایان تحصیلات دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
ریزنمرات دانشگاهی هر ترم | 18000 تومان
تعداد ترم
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
سرفصل دروس دانشگاهی | 45000 تومان
تعداد صفحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
ریزنمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه | 15000 تومان
تعداد سال
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
گواهی اشتغال به تحصیل | 30000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
توصیه نامه تحصیلی | 30000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
گواهی ریز نمرات | 30000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
ریز نمره دبیرستان و پیش دانشگاهی | 15000 تومان
تعداد ترم
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
دیپلم دبیرستان و مدرک پیش دانشگاهی | 30000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
کارنامه توصیفی ابتدایی | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
اساسنامه فرمی هر صفحه | 45000 تومان
تعداد صفحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
آگهی تغییرات | 40000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
گواهی های مالیاتی | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
لیست بیمه تا 10 نفر | 45000 تومان
تعداد صفحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
روزنامه رسمی تغییرات وتصمیمات + کوچک | 40000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
روزنامه رسمی تغییرات وتصمیمات +بزرگ | 60000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
اساسنامه غیر فرمی | 60000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
ترازنامه شرکتهاواظهارنامه مالیاتی | 40000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
لیست بیمه بالای 10 نفر | 60000 تومان
تعداد صفحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
اظهارنامه وتقاضانامه ثبت شرکتها | 75000 تومان
تعداد صفحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
روزنامه رسمی تاسیس | 60000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
شرکت نامه | 105000 تومان
تعداد صفحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
جواز کسب | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
کارت مباشرت | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
پروانه مطب | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
پروانه وکالت | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
پروانه مهندسی | 60000 تومان
تعداد صفحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
پروانه بهره برداری | 75000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
انواع پروانه و جواز | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
موافقت اصولی | 60000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
پروانه پایان ساختمان | 60000 تومان
تعداد صفحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان | 60000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
جواز تاسیس | 75000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
بارنامه گمرکی | 45000 تومان
تعداد صفحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
دفترچه بازرگانی | 60000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
کارت شناسایی کارگاه | 60000 تومان
تعداد صفحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
گواهی های اشتغال به کار بدون شرح وظایف | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
قبوض آب و برق و تلفن و مالیات | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
فیش های حقوقی کوچک | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
موجودی حساب | 15000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
پروانه های کسب پزشکی و داروخانه | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
سابقه بیمه | 45000 تومان
تعداد صفحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
فیش حقوقی بزرگ | 60000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
انواع گواهی یا سپرده بانکی | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
حکم بازنشستگی بزرگ | 50000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
پرینت های بانکی کوچک تا 10 سطر | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
گواهی های اشتغال به کار با شرح وظایف | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
جواز اشتغال به کار | 30000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
حکم بازنشستگی کوچک | 30000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
فیش مستمری کوچک | 30000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
پروانه نشر و انتشارات | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
فیش مستمری بزرگ | 45000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
حکم افزایش حقوق | 50000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
پرینت های بانکی بزرگ بیش از 10 سطر | 60000 تومان
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
قرارداد استخدامی | 60000 تومان
تعداد صفحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
مالیات بر ارث | 75000 تومان
تعداد صفحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
برگ تشخیص مالیات | 45000 تومان
تعداد صفحات
تایید دادگستری تایید امور خارجه
تعداد عدد
تومان
مبلغ قابل پرداخت :
تومان
مبلغ قابل پرداخت :
طراحی سایت و سئو سایت : آوینا پرداز

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ بوده و متعلق به شرکت نیلگام می باشد .